Nye dekorerte 2010

Det ble delt ut dekorasjoner i alle valører ved jubileumsballet 2010

Følgende ble dekorert ved årets ball:
Odontologforeningen i Oslo - Storkors
Edvard Berger Messelt - Kommandør
Finn Fløystrand - Ridder
Hanne Tuvrønningen - Ridder
Julie Wilberg - Ridder
Ragnhild Henriksen - Ridder

Se liste over alle dekorerte...