Mastodontballet 2018

Årets store Evenement, Mastodontballet, var også denne gang særdeles vellykket. 113 balldeltakere kunne nyte godt av Vertskapet gode organisering i forkant og underveis. Storsalen var fylt til trengsel med festglade mennesker. Dagens stud. odonter viste i ord, sang og handling at for dem er det viktig å ivareta så mye som mulig av de gamle tradisjonene som gir studentmiljøet sin egenart og som vi søker tilbake til.

Følgende av Ridderskapet medlemmer var til stede:

Storkorsbærer Harald Elling Ulvestad
Kommandør Bård Bakken
Ridder Skjalg Barth
Ridder Mathias Nordvi
Ridder Hallgeir Ulsaker
Ridder Hanne Tuvrønningen
Ridder Julie Wilberg Brandvik
Ridder Arnstein Larheim
Ridder Sissel Grønning Haram
Ridder Svein Dahlen
Ridder Caroline Schie

Ordenskapitulumet var representert ved Ceremonimester og kommandør Edward Messelt og undertegnede. Edward fremførte H.M. Mastodontens hilsen til balldeltakerene.

Også i år var det Opphøielse fra den Gemene Hob, hvor studentene som var med i Prosesjonen skapte en verdig ramme om selve Ceremonien.

Følgende ble Opphøiet til Riddere av Ordines Equestres Maiestatis Mastodontis:

Cand. odont Ingrid Paulsrud:
Fortjenestefull innsats som OF formann, kasserer, vertinne og innenfor revy og Geiloseminaret.

Avdelingsleder Gunn Conradi Karlsen:
En fantastisk og kjærlig kontaktperson for alle studenter og vært en kjemperessurs både faglig og sosialt. Har brukt sin fritid for å sitte overtid for å hjelpe dem med Salud osv.

Stud.odont Eugén Rask Sveinsen Treimo:
OSU leder, internasjonalt arbeid, Geiloseminaret og hyttesjef.

Stud.odont Ivar Aasgaard Røsand:
Startet opp Odontoblæsten og videreført denne, aktiv i div verv i OF og Hyttestyret.

Samtlige bestod den muntlige Examinasjon for at se om deres tankers kraft lå over den gemene Hobs neddrektighet, og ble behørig gratulert under Chambre Separé

Det var med andre ord en gledens dag, samtidig var detmed stort vemod jeg måtte kunngjøre at Ceremonimester Edward Messelt hadde funnet tiden moden for å abdisere som Ceremonimester. Han fikk følgende hilsen og takk:

Gjennom 19 år har han utført sine oppgaver og tjenester med kløkt, humor, stort engasjement og ikke minst kontinuitet. Han har vært sterkt opptatt å bevare det det sosiale blant stud. odonter og lage en uformell arena hvor man kunne møtes før et Mastodontball og stilt sitt hjem til disposisjon til mangt et PreChambre Separe. Disse har blitt legendariske, og jeg kan trygt slå fast at deltakerne har gått lettere til enn fra disse evenementene!
Å abdisere etter 19 år i Mastodont sammenheng er jo som en tenåring å regne. Men jeg håper og tror at vi vil se deg på kolonnen ved fremtidige Mastodontball.
På vegne av H.M. Mastodonten, Ridderskapet og meg selv, vil jeg rette en stor takk til deg for alle disse årene, og ikke minst alle de gode skålene.
I slik en stund som dette skal man ikke fjerne glansen i fra de nydekorerte, men jeg synes at Ceremonimesteren fortjener en stor applaus!

De tilstedeværende takket av Ceremonimesteren for lang og tro tjeneste med stående applaus.

Nok en gang må vi takke studentene for at de opprettholder den store tradisjonen å avholde et Mastodontball til H.M. Mastodontens ære, og ikke minst møte mannsterke opp for å lage stor festivitas, samt skaper en mulighet for at vi i Ridderskapet kan treffes.

Jeg håper og tror at tradisjonen fortsetter inntil Molarene faller.

Selskapslokaler Oslo Militære Samfund