Lenker

Tannlegeforeningen Den norske tannlegeforening (NTF)

Medlemsforening for norske tannleger. Arbeider for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold. Foreningen arbeider også for at odontologisk utdanning og forskning skal legge grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

Odontologforeningen i Oslo Odontologforeningen i Oslo (OF)

Odontologforeningen er en medlemsforening for tannlege- og tannpleierstudentene ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foreningen ble opprettet i 1910. Foreningen har blandt annet ansvaret for å arrangere Mastodontballet annenhvert år.

Oslo tannlegeforening Oslo tannlegeforening (OTF)

Lokalforening av Den Norske Tannlegeforening som representerer medlemmene fra Oslo og mesteparten av Akershus (Asker, Bærum, Follo Ski, Oppegård).